Cijfers, slagen of overgaan

Doordat wij in alle leerjaren twee of drie verschillende klassenniveaus hanteren, volgt een leerling op Prinsentuin Oudenbosch altijd het geschikte niveau onderwijs. Zo komt het nauwelijks voor dat een leerling een leerjaar over moet doen.


Cijfers

Bij verreweg de meeste vakken drukken we de kwaliteit van de schoolprestaties uit in cijfers. De leerlingen in leerjaar 1 tot en met 3 krijgen drie keer per jaar een rapport mee naar huis. Ook door in te loggen op Magister op de homepage van deze website kunt u online alle prestaties van uw zoon of dochter volgen. De leerlingen uit klas 4 ontvangen 3 maal per jaar een cijferlijst met daarop de zogenaamde schoolexamenresultaten.

Overgaan

Voor de overgang wordt gebruik gemaakt van regelingen. Dit zijn richtlijnen. De uiteindelijke beslissing wordt genomen in de docentenvergadering. Kijk voor meer informatie in de schoolgids.

Slagen

In het examenreglement staat beschreven met welke cijfers je geslaagd bent.