Leergebieden en leerroutes

In de onderbouw krijgen alle leerlingen Nederlands, Engels, wiskunde, biologie, mens & maatschappij, kunstvakken, gymles en natuurlijk praktijkvakken. In leerjaar 2 komt daar voor bepaalde leerwegen Duits, economie en natuur-/scheikunde bij. De lessentabel die in de schoolgids is opgenomen geeft een compleet overzicht van de lessen per leerjaar en leerweg.

Een aantal vakken wordt apart gegeven en een aantal vakken in samenhang met elkaar, zoals aardrijkskunde, geschiedenis, handvaardigheid, tekenen en gymnastiek. Deze vakken samen noemen we leergebieden. Hierdoor wordt de lesstof leuker en hoef je bij verschillende vakken niet dezelfde dingen te doen.

Leergebieden:
  • Mens en Maatschappij
  • Kunst en Cultuur
  • Sport en Beweging

Bovenbouw: Meer dan groen alleen!

De laatste twee leerjaren (de bovenbouw) zijn de examenjaren. Bij Prinsentuin Oudenbosch kun je binnen het profiel groen kiezen uit verschillende leerroutes, namelijk:
Je kiest aan het einde van de tweede klas voor één van deze leerroutes. Zo bereid je je breder en beter voor op het mbo. Die leerroute doe je op het niveau dat bij je past:
  • basisberoepsgerichte leerweg in leerjaar 3 en 4
  • kaderberoepsgerichte leerweg in leerjaar 3 en 4
  • gemengde leerweg en mavo+ alleen in leerjaar 3
De profielen gaan over het beroepsgerichte programma, dus over de praktijk.