Schooldocumenten

Download hier alle belangrijke schooldocumenten van Prinsentuin Oudenbosch zoals de schoolgids, het schoolplan of de examenreglementen.

In de schoolgids staan belangrijke zaken beschreven, zoals ondersteuning van leerlingen, inrichting van het onderwijs, dagelijkse gang van zaken, doelstellingen van de school, huisvesting, geldzaken en veiligheid. Het schoolplan geeft de plannen weer voor de komende jaren. In het leerlingenstatuut brengen we tot uitdrukking hoe ons instituut aankijkt tegen, en om wil gaan met, de rechten en plichten binnen een onderwijsorganisatie.
 
Schoolgids Prinsentuin Oudenbosch 2017-2018
Schoolplan vmbo 2015-2018
Examenreglement VMBO 2017 2018 
Programma van Toetsing en Afsluiting 2017 2018 leerjaar 3
Programma van Toesting en Afsluiting 2017 2018 leerjaar 4
Schoolveiligheidsplan Oudenbosch 2015-2018
Schoolondersteuningsprofiel Prinsentuin Oudenbosch 17-18
Overdrachtsdossier
Leerlingenstatuut-2015-2017
Aanvulling op leerlingenstatuut pt oudenbosch 
Klachten en procedures ROC West-Brabant
Reglement commissie van bezwaar verwijdering
Huishoudelijk reglement commissie van bezwaar verwijdering
Medisch handelingsprotocol
Bestuursreglement ROC WB
Respect protocol Prinsentuin Oudenbosch