Van vmbo naar mbo

Wat is je toekomst na Prinsentuin Oudenbosch? De school streeft naar zo breed mogelijke uitstroommogelijkheden voor elke leerling. Vanuit het vmbo kun je doorstromen naar alle sectoren binnen het mbo!

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) stelt bepaalde eisen aan de vakken die in het vmbo gevolgd zijn. Voorlichting hierover krijgen jij en je ouders tijdens de PSO-lessen en de algemene informatieavond. Zo kiezen we samen voor een goed passende beroepsrichting.

Loopbaanbegeleiding Het LOB-programma is een doorlopende leerlijn vanaf leerjaar 1 om je optimaal voor te bereiden bij maken van de juiste beroepskeuze. De loopbaanoriëntatie wordt op onze school gecoördineerd door de decanen. De mentor is degene die je begeleidt en in overleg met je ouders een verantwoord vakkenpakket samenstelt dat bij je past en de aansluiting op het vervolgonderwijs optimaliseert.

Mbo

Na het vmbo kun je doorstromen naar iedere mbo-opleiding. Kijk en kies op de studiekiezer of bekijk het filmpje van het mbo.