Compas

We gebruiken op Prinsentuin Oudenbosch het Compas.

Met ingang van schooljaar 2017-2018 maken wij geen gebruik meer van het Compas.

Compas staat voor Communicatiepaspoort. Met het Compas heeft de school een extra middel voor de communicatie tussen school en u als ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen.

Compas is voor:

  • Docenten die (graag ook positieve) opmerkingen maken over het gedrag en huiswerk van de leerling;
  • Ouders om een afspraak bij dokter of tandarts te melden;
  • Ouders om te zien hoe het op school gaat met hun zoon of dochter.
  • Het registreren van te laat komen;
  • Het beter melden;
  • De mentor die het Compas regelmatig bekijkt en de inhoud ervan bespreekt met ouders;