Ziekmelding

Als uw kind ziek is, belt u onze administratie tussen 8:00 en 9:00 uur op het volgende telefoonnummer: 0165-313338. Ziek melden kan alleen door ouders of verzorgers.

Wij vragen u in het belang van de studie van uw zoon of dochter, om zo min mogelijk lessen te laten verzuimen. Plan dus afspraken met bijvoorbeeld een tandarts, dokter of specialist zoveel mogelijk buiten lestijd. Als het niet mogelijk is om een afspraak buiten schooltijd te maken, dan moet uw zoon of dochter minimaal drie werkdagen vooraf toestemming vragen bij de administratie. Dit kan op vertoon van het afsprakenkaartje van de zorgverlener.

Als uw kind op school ziek wordt, meldt hij/zij zich bij de coördinator (of diens vervanger). De coördinator bepaalt of uw kind naar huis mag. De administratie zal dan contact opnemen of het goed is dat uw zoon/dochter naar huis komt. Zij zullen ook vragen of u even met de school wil bellen om te melden dat hij/zij veilig is thuisgekomen.

Weer beter

Als uw dochter of zoon weer naar school kan, dan meldt u haar/hem weer beter. Dit kan via de mail of telefonisch via bovenstaand nummer. Het is fijn als uw kind altijd iemand kan bereiken in 'noodsituaties'. Zorg dat uw kind een mobiel nummer heeft van één van de ouders/verzorgers of een nummer van een familielid of goede kennis bijvoorbeeld. Helaas gebeurt het nog vrij regelmatig dat een leerling niemand kan bereiken, dus graag uw aandacht hiervoor!