Veilig honk

Vrijdag 25 augustus 2017 -

Kinderen die naar school gaan, moeten vaak ver fietsen. Onderweg naar school kan er van alles gebeuren. Pech onderweg (o.a lekke band, ongelukjes), pesterijen, slecht weer enzovoorts. Het idee achter het project Veilig Honk is dan ook om de schoolgaande jongeren onderweg wat extra veiligheid te geven.

 

Op diverse plaatsen langs de schoolgaande routes vinden de kinderen Veilige Honken. Een Veilig Honk is een huis waar vrijwilligers wonen die een veilige plek bieden. Dat doen ze door kortdurende hulp te geven aan de kinderen, wanneer die daarom vragen. De scholieren kunnen een Veilig Honk herkennen aan het bord, dat is aangebracht bij/op de woning. Het ontwerp van dit bord is destijds door één van de leerlingen (Bart Salomé, Prinsentuin College) zelf bedacht. Het bord mag alleen gebruikt worden door vrijwilligers die zijn ‘gescreend’. Het bord heeft merkbescherming van het Benelux Merkenbureau.

 

Het Veilig Honk project is opgezet door de gemeente Halderberge, het Markland College, het Prinsentuin College en politieteam Halderberge samen. Op 31 augustus 2001 heeft burgemeester A.F.W. Osterloh het project feestelijk geopend door samen met de ontwerper van het bord de eerste paal te slaan. Alle routes in Halderberge zijn voorzien van Veilige Honken. Thans zijn er dat maar liefst 23.

 

Het project Veilig Honk is in 2002 genomineerd voor de “Hein Roethofprijs”. Dit is een landelijke prijs die in het leven is geroepen om projecten, die tot doel hebben criminaliteit te voorkomen, verdere bekendheid te geven. Deze nominatie leverde een prijs op van € 5.000,-- (te besteden aan criminaliteitspreventie). Het project “Cameratoezicht NS-station Oudenbosch” is hiermee gefinancierd.

Door deze nominatie heeft het project veel belangstelling gehad in de landelijke media en daardoor heeft het project navolging gehad in diverse andere gemeenten. In alle buurgemeenten van Halderberge heeft het project navolging gehad en ook in andere gemeenten in Nederland zijn er Veilig Honken. Totaal zijn het 25 gemeenten in Nederland.

 De actuele kaart met Veilig Honk adressen is hier te vinden.

Voor meer informatie over het project: www.veilighonk.nl